یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بروکراسی های اعمالی ضربه ی شدیدی بر پیکره ی اشتغال، بنگاهها و صنایع تولیدی وارد کرده است.

نگرش نیوز – سید محمد مولوی در حاشیه ی نشست بررسی  چالش ها و مشکلات فراروی بخش صنعت و زیرساخت های مورد نیاز در شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر که با حضور معاون وزیر صمت و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در محل سرسرای اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال جهش تولید، اظهار کرد: همین جمله ی کلیدی و راهبردی بس که در حوزه ی  اشتغال بایستی هم قانون گذاران، هم سیاست گذاران و هم مدیران اجرایی و بانکهایی که تسهیلات ارائه می کنند بایستی این موضوع را سرلوحه ی کارشان قرار دهند.

وی افزود: متاسفانه بروکراسی که بعضا مشاهده می شود نه تنها زمینه ی مناسبی را برای تولید کنندگان فراهم نمی کند بلکه به اندازه ی لازم ضربه ی خود را به اشتغال و بنگاهها و صنایع تولیدی ما وارد کرده است. اینکه ستادی تحت عنوان ستاد تسهیل تشکیل می شود نشان دهنده ی آنست که ما به عمق موضوع تولید به درستی نگاه نکرده ایم و گرنه این ستاد در تولید جایگاهی ندارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه مداخلاتی که در روند اعطای مجوزها و تسهیلات برای سبک کردن کار تولید کننده به وجود می آید منجر به تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد تسهیل می شود و فکر نمی کنم کشورهای بزرگ اقتصادی گرفتار این بروکراسی، کمیته ها و تشکیلات کاری باشند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس با جدیت این موضوع را دنبال می کند و در حال حاضر نیز پیگیری موضوع برای رفع مشکلات بر جای مانده از این مداخلات در دستور کار کمیسیون ها به ویژه کمیسیون صنایع قرار دارد.

مولوی، گفت: آنچه در این میان مهم است آنکه ما بایستی به چرخه ی اقتصاد برگردیم تا معضل اصلی کشور که بیکاری و دیگر آسیب های اجتماعی است، کاهش یابد.

وی با تاکید بر اینکه شهرکهای صنعتی آبادان اعم از شهدا و شماره یک نیاز به توجه ویژه دارد، افزود: این شهرک های در بحث زیر ساختی اعم از معابر، روشنایی و غیره با مشکلات زیادی مواجه است و با این وضعیت امید نمی رود که سرمایه گذار تمایلی برای آمدن و سرمایه گذاری در این جا داشته باشد. چه حمایتی از این سرمایه گذار می شود وقتی زیرساختها هنوز آماده نیست.

وی اظهار کرد: شهرک صنعتی شماره یک آبادان به عنوان محور اشتغال شهرستان با ظرفیتی که دارد قابل ارتقاء است و لذا امید می رود تا با حمایت جدی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و همراهی سازمان منطقه آزاد اروند وضعیت این شهرک رو به بهبودی برود ما نیز به عنوان نمایندگان مردم در مجلس در کنار آنان هستیم.

وی تصریح کرد: امید می رود با رفع موانع موجود در حوزه ی زیرساختی و دیگر بخشهای تسهیلاتی، شهرک های صنعتی سهم خوبی از اشتغال آبادان را به خود اختصاص دهند.