ترکیب هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در سال دوم فعالیت‌شان مشخص شد.

نگرش نیوز – مجلس یازدهم هشتم خردادماه پای در سال دوم خود گذاشت که این نشان دهنده آن است که نمایندگان مجلس تنها دوسال زمان دارند که بتواند مفید و مثمر ثمر برای کشور باشند، اما آن چیزی که در هر اجلاسیه مجلس شورای اسلامی مهم است و طبق آئین نامه مجلس باید صورت بگیرد اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌ها با آرای نمایندگان هر ساله تعیین می‌شوند.

بعد از تعیین هیئت رئیسه مجلس برای اجلاسیه دوم در ۵ خردادماه، نوبت به تعیین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی رسید. نکته قابل توجه‌ای که هیئت رئیسه کمیسیون‌ها در اجلاسیه دوم با ان روبه رو بود به غیر از عدم تغییر روسای اکثر کمیسیون‌ها اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های تخصصی مجلس دچار تغییرات زیادی بود که این خود جای تامل دارد.

ترکیب اعضای هیئت رئیسه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بدین شرح است: