عبداله ایزد پناه نماینده مردم ایذه و باغملک با رای اکثریت نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس مجمع نمایندگان استان انتخاب شد.

نگرش نیوز – پیش از این سیدکریم حسینی نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال رییس مجمع نمایندگان استان بود.

انتخاب رییس مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی هر یک سال برگزار می‌شود. استان خوزستان ۱۸کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.

حوزه انتخابیه اهواز و آبادان هرکدام سه نماینده و ۱۲ حوزه انتخابیه دیگر خوزستان هر کدام یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.