پس از طناب کشی های فراوان موسی شاعری شهردار اهواز برکنار شد.

نگرش نیوز – در نشست شب گذشته شورای اسلامی شهر اهواز، موسی شاعری شهردار این شهر برکنار و ابراهیم نوشادی سرپرست اداره کل امور شهری استانداری خوزستان به عنوان سرپرست شهرداری اهواز انتخاب شد.

شاعری پیش از این به مدت دوسال سکان مسئولیت شهرداری اهواز را عهده دار بود.