جلسه درآمدی شهردار منتخب با مناطق هشتگانه عصر امروز ساعت ۱۹ برگزار شد.

نگرش نیوز – دومین جلسه درآمدی ابراهیم نوشادی شهردار منتخب با مناطق هشتگانه عصر امروز در محل سالن جلسات شهرداری اهواز برگزار شد.

نوشادی در این جلسه خطاب به مدیران مناطق عنوان کرد: با رعایت و حفظ پروتکلهای بهداشتی با شهروندان و ارباب رجوع دیدار داشته باشید و به مسائل و مشکلات آنان رسیدگی کنید.

وی بر حضور منظم مدیران مناطق در محل کار تاکید کرد وافزود: خدمات رسانی به شهروندان و رفع مشکلات آنان وظیفه دینی است که به گردن ما مسئولین است و ما نباید در انجام وظیفه کوتاهی کنیم.

شهردار منتخب همچنین بر لزوم حضور مدیران مناطق و گشت زنی آنها در سطح منطقه به منظور بررسی مشکلات موجود تاکید کرد.

این جلسه به منظور بررسی راهکارهای تامین منابع و افزایش درآمد به جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان گرامی و توسعه و آبادانی شهر برگزار شد .

این جلسه با حضور تعدادی از معاونین شهردار، مدیران کل و مدیران مناطق هشتگانه برگزار شد.

گفتنی است مقرر شد جلسات درآمدی بصورت یک روز در میان برگزار شود.