جلسه شورای معاونین با حضور شهردار اهواز و مدیران شهرداری برگزار شد.

نگرش نیوز – شهردار اهواز در این جلسه بر لزوم بررسی ظرفیتهای بودجه۱۴۰۰ کل کشور تاکید کرد و گفت: بویژه معاونت برنامه ریزی و معاونت مالی این ظرفیتها راشناسایی کنند تا به شکل مناسبی از آنها استفاده کنیم.

وی همچنین از معاونین خواست تا بر برگزاری جلسات شورای سازمان های زیرمجموعه نظارت داشته باشند و افزود: این جلسات بطور مداوم و هدفمند باید برگزار شوند و معاونین برنامه های سازمانها را با روسای سازمان بررسی کنند و گزارش عملکرد آنها به شهردار ارائه شود.

شهردار اهواز همچنین خواستار ارائه برنامه های خلاقانه و تشریحی از سوی همه معاونتها، سازمانها و ادارات کل شد و گفت: در ارائه برنامه به شرح وظایف روتین نپردازید و به دنبال پیشنهاد برنامه ای نو، خلاقانه و اجرایی باشید.

ابراهیم نوشادی خطاب به مدیران عنوان کرد: باید شهر را از زوایایی که شهروندان می بینند، ببینید و به اصلاح ناهنجاری ها و تقویت نقاط مثبت بپردازید.

شهردار اهواز ادامه داد: باید ظرفیتهای موجود در نقاط مختلف شهر را که باعث رفاه حال شهروندان می شود، احیا کنیم همچنین معاونین خدمات شهری مناطق و مدیران ناحیه در منطقه به سرکشی پرداخته و برای رفع مشکلات اقدام کنند.

نوشادی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمامی موانع و چالش هایی که شهر اهواز با آنها مواجه است وظیفه داریم در زمینه ایجاد و یا ارتقا برخی شاخص ها در شهر اقدام کنیم.

 

پیام شهروندی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز
(( رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است ))