باتوجه به سرازیر کردن مدیران خارج از مجموعه گروه ملی فولاد ایران به این شرکت آیا می توان عنوان داشت که سال گذشته را سود آوری کرده اند؟

نگرش نیوز – در حالی که مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد ایران با آوردن معاونان و مدیران خارج از سازمان عملا هزینه های سنگین به این شرکت تحمیل کرده و (مدیر روابط عمومی تا معاون مالی اداری و معاون منابع انسانی) پرداختی های چند ده میلیونی برای این افراد واریز می شود، حالا جای یک سوال بسیار مهم از این مدیر باقیست و آن اینکه آیا شرکت گروه ملی فولاد ایران در یک سال گذشته سود داده یا زیان؟

همچنین باید پرسید که آیا آوردن چنین مدیرانی جز ایجاد حاشیه های فراوان برای این شرکت سود دیگری داشته اند؟ از سوی دیگر نیز سوال مهم دیگری وجود دارد که لزوم نگه داری تیم فوتبال و تیمداری در این شرکت در یک چنین شرایط سخت مالی چه نتیجه و دستاوردی می تواند داشته باشد؟

بدیهی است در صورت عدم پاسخ مدیرعامل گروه ملی فولاد، این رسانه خود مستقلا اقدام به کسب اطلاعات این شرکت و انتشار آن خواهد نمود.