برنامه ریزی فرهنگی یکی از گرایش های مدیریت است.

نگرش نیوز – پس از اینکه جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز در مصاحبه با صدا و سیما گفت: رضا امینی شهردار منتخب اهواز اصلا دارای مدرک مدیریت نیست و او فارغ التحصیل کارشناسی کشاورزی و کارشناسی ارشد امور فرهنگی است، سری به سایت وزارت علوم زدیم تا همه جوانب این ادعا را بررسی کنیم.

در اینخصوص وی تاکید دارد که کارشناسی ارشد رضا امینی شهردار منتخب اهواز برنامه ریزی فرهنگی است و  زیر مجموعه مدیریت نیست که در فایل گرفته شده از سازمان سنجش آمده برنامه ریزی فرهنگی یکی از گرایش های مدیریت است.

همچنین در همین زمینه احمد وحیدی وزیر کشور پس پایان سفر به اهواز شب گذشته اعلام کرد: این موضوع باید با چارچوب‌های قانونی تطبیق پیدا کند و اگر چارچوب‌های قانونی آن مشکل نداشته باشد، حکم شهردار اهواز صادر خواهد شد.