به همت کمیته عالی فرهنگی و اجتماعی تعدادی بسته معیشتی برای نيازمندان شهرستان اهواز و کارون تهیه و توزیع گردید.

نگرش نیوز – این بسته های معیشتی که با همت پرسنل مومن شرکت و نیز نگاه ویژه مدیرعامل در راستای کمک به نیازمندان تهیه و توسط اعضای کمیته عالی فرهنگی و اجتماعی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهرستان های اهواز و کارون با شناسایی افراد نیازمند توزیع گردد.