چگونه سی و پنج سال، عالمی نیسی با چنین اشراف حداقلی بر قوانین و مقررات کشور، در مسئولیتهای مهمی همچون فرماندار، بخشدار، معاون استاندار و... حضوری مستمر داشته است؟

نگرش نیوز – کمتر از بیست روز پیش بود که جمال عالمی نیسی فرماندار اهواز طی گفتگویی غیر منتظره، از رد مصوبه شورای شهر اهواز در انتخاب رضا امینی بعنوان شهردار پیشنهادی به وزارت کشور، در هیات تطبیق فرمانداری اهواز خبر داد!

هرچند فعالین سیاسی و اجتماعی بسرعت خبردار شدند که اعلام این موضوع توسط عالمی نیسی، بقدری برای فرماندار بازنشسته اهواز مهم و حائز اهمیت بود، که وی حتی قبل از به اتمام رسیدن جلسه هیات تطبیق فرمانداری، در تماس با برخی خبرگزاری های، خبر آن را اعلام نمود.

برای بسیاری از ناظران مشخص بود که فرمانداری که چند سال پیش باید بازنشسته و خانه نشین می شد، برای ایجاد جو روانی در جامعه و برای خوشامد برخی افراد به چنین اقدام شتابزده ای دست زده است.

هرچند که تنها ساعتی پس از اعلام این موضوع توسط فرماندار اهواز، حجت اله زارع زاده نایب رئیس شورای شهر، به آن واکنش نشان داد و این اقدام هیات تطبیق فرمانداری در رد مصوبه شورای شهر را بر در حیطه اختیارت هیات تطبیق نداست و آنرا اقدامی بر خلاف قوانین مربوط به انتخاب شهرداران کلانشهرها اعلام کرد و رسانه کردن این موضوع از سوی فرماندار اهواز را نیز اقدامی عجولانه عنوان نمود.

در حالیکه صراحت لهجه زارع زاده و نسبت دادن این موضوع چالش برانگیز به هیات تطبیق فرمانداری اهواز، با سکوت عالمی نیسی همراه شد، اما همان شب که سیاوش محمودی رئیس شورای شهر اهواز هم در پخش زنده این اقدام فرمانداری اهواز را مغایر با قوانین مربوط به انتخاب شهرداران شهرهای دارای بیش از یک میلیون جمعیت دانست، عالمی نیسی مجبور شد تا با برقراری تماس تلفنی از اعضای شورای شهر اهواز بخواهد که اگر به این اقدام فرمانداری اعتراض دارند، باید در جلسه ای دیگر به انتخاب خود رای مجدد دهند.

اما امروز که احمد وحیدی وزیر کشور، حکم شهرداری رضا امینی را بر اساس همان مصوبه اولیه ای که هیات تطبیق فرمانداری اهواز بصراحت آنرا رد کرده بود و جناب فرماندار بازنشسته نیز با ذوق زدگی تمام بلافاصله خبر آنرا رسانه ای کرده بود، مورد تایید قرار داد و حکم شهرداری کلانشهر اهواز را برای امینی صادر کرد، این سوال برای بسیاری از شهروندان بوجود آمد که چگونه رئیس و نایب رئیس شورای شهر اهواز، قوانین و مقررات حاکمیتی و مملکتی را بهتر از فرماندار اهواز بعنوان نماینده دولت در این کلانشهر می دانند؟ و چگونه سی و پنج سال، عالمی نیسی با چنین اشراف حداقلی بر قوانین و مقررات کشور، در مسئولیتهای مهمی همچون فرماندار، بخشدار، معاون استاندار و… حضوری مستمر داشته است؟ آیا این ظلم مضاعف نسبت مردم شهرهای مختلف استان خوزستان از سوی دولتمردانی نبوده است که وی را با دارا بودن حداقل دانش مدیریتی و عدم اشراف بر قوانین و مقررات بر مسند امور قرار داده بودند؟ آیا زمان آن نرسیده است که کسانیکه مسبب تکیه زدن عالمی نیسی و عالمی نیسی ها بر مناصب مهم حکومتی بوده اند از مردم عذرخواهی کنند؟