شهردار اهواز در خصوص برنامه میز خدمت شهرداری و شورای اسلامی شهر در مصلی اهواز گفت: گره گشایی این میزهای خدمت از امور و مشکلات مردم، یکی از راه های ایجاد امید و حس همدلی بین مردم و مسئولین اجرایی و ایجاد حس مشترک همکاری است.

نگرش نیوز – رضا امینی شهردار اهواز، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و تعدادی از مسئولین شهرداری در برنامه میز خدمت نماز جمعه مصلی مهدیه امام خمینی (ره) حاضر شده و با مردم از نزدیک گفتگو کردند.

امینی در خصوص برپایی میز خدمت در مصلی و نقش آن در ایجاد ارتباط مستقیم مردم با مسئولین، اظهار کرد: این اتفاق فرصتی است که به واسطه آن ارتباط کسانی که شاید در طول هفته وقت و یا شرایط دیدار با مسئولین مورد نظرشان را نداشته باشند، برقرار می کند و در واقع یک پل ارتباطی مستقیم میان مردم و مسئولین است.

وی افزود: تاکنون میز خدمت در برنامه های نماز جمعه در شهر های مختلف سطح کشور، موجب اتصال تعداد زیادی از مردم با مسئولین مورد نظرشان شده که این فرصت را به خوبی میتوان یکی از راه‌های کاهش بروکراسی اداری دانست.

شهردار اهواز تصریح کرد: در کنار گره گشایی این میزهای خدمت از امور و مشکلات مردم، یکی از راه های ایجاد امید و حس همدلی بین مردم و مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد اهداف مشترک، به ویژه در شهرداری اهواز، همین میزهای خدمت است.

امینی همچنین حضور رئیس و اعضای شورای شهر و تعدادی از مسئولین شهرداری در میز خدمت این هفته در مصلی مهدیه امام خمینی اهواز را نکته ای مثبت تلقی کرد و از آمادگی و ضرورت افزایش برنامه های دیدار و گفتگو مستقیم با مردم در قالب برنامه میز خدمت سخن گفت و بر اهمیت تاثیر این دیدارها در ایجاد حس مشترک همکاری بین مردم و شهرداری تاکید کرد.

 

پیام شهروندی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

پرسنل خدوم شهرداری، شهر را تمیز می‌کنند و شهروندان فهیم آن را پاکیزه نگه می‌دارند.