نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی موضوع محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی و معاون وی به دلیل تخلفات مالی و اداری را مثبت ارزیابی کرد.

نگرش امروز ‎ سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی نوشت: محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی و معاون وی به دلیل تخلفات مالی و اداری قطعا نوید روزهای خوبی را در مبارزه با فساد می دهد.

اگر با فساد و‌ ترک فعل مسئولین ارشد برخورد جدی و قاطع شود، قطعا در لایه های میانی و پایینی مدیریت کشور و در شهرستان ها شاهد عملکرد بهتری از مسئولین خواهیم بود.