نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید براینکه بودجه‌ریزی براساس سند ملی آمایش سرزمینی موجب کاهش اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود، گفت: در گذشته مکان‌یابی طرح ها و پروژه‌های اقتصادی براساس لابی‌گری و نه کار کارشناسی انجام می‌شد و تصمیم رئیس جمهور برای بودجه‌ریزی بر مبنای آمایش سرزمینی موجب توسعه کشور خواهد شد.

نگرش امروز – محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر بودجه‌ریزی براساس سند ملی آمایش سرزمین گفت: بودجه‌ریزی و تخصیص بودجه‌ بر مبنای مطالعات آمایش سرزمینی مسلما توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت و تصمیمات و اشتباهات کمتری در این میان اتخاذ خواهد شد.

رئیس کمیته برنامه‌ریزی، آمایش و آمار مجلس ادامه داد: یکی دیگر از مزیت‌های بودجه‌ریزی براساس سند ملی آمایش سرزمینی کاهش اتخاذ تصمیمات اشتباه است، به طور مثال در گذشته مکان‌یابی طرح ها و پروژه های اقتصادی براساس لابی‌گری و نه کار کارشناسی انجام می‌شد، بنابراین این تصمیم جدید به اتخاذ تصمیمات بهتر و ایجاد یک نگاه درست نسبت به توسعه کشور کمک خواهد کرد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس تاکید کرد: قطعا مجلس از این موضوع و هر اقدامی که موجب احصاء مزیت‌های نسبی استان‌ها شود، حمایت می‌کند. مبنا بودن این سند بسیار بهتر از آن است که استانداران شخصا وارد عمل شده و بدون پشتیبان مطالعاتی تصمیماتی را در این خصوص اتخاذ کنند.

خدابخشی ضمن تاکید براینکه البته سند ملی آمایش سرزمینی نیاز به بازنگری دارد، گفت: نگاه نمایندگان مجلس توسعه متوازن کشور بوده و از آن حمایت می‌کند، نگاه نسبت به تخصیص بودجه و توسعه استان‌ها باید منصفانه و عادلانه باشد و طبق اصل ۴۸ قانون اساسی تمام مناطق کشور فراخور استعدادی هستند که باید زمینه رشد برای آنها فراهم شود.