نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی به حمله به مسئول بسیج علوم پزشکی تهران در مسیر خوابگاه اشاره کرد.

نگرش امروز – مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: «بسیج علوم پزشکی تهران از رئیس‌جمهور خواسته با ‎انحصار پزشکی مقابله کند.

از دیروز فشار و تهدید شروع شد تا اینکه دیشب ۲موتور سوار به هادی رضازاده مسئول بسیج علوم پزشکی تهران در مسیر خوابگاه حمله کردند.

از ناجا و اطلاعات می خواهم موضوع را پیگیری و روشن کنند پشت پرده مافیای درمان چه خبر است؟»

  • نویسنده : علی بهمن