بابک طهماسبی، روزنامه نگار خوزستانی به عنوان مشاور رسانه ای شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات ایران منصوب شد.

نگرش امروز – با حکم خداداد غریب پور مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات ایران، بابک طهماسبی به عنوان مشاور رسانه ای این شرکت منصوب شد.

در حکم وی آمده است: نظر به تجربیات ارزشمند جنابعالی در حوزه رسانه، با این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل در امور رسانه منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند منان و با استفاده از ظرفیت های موجود در جهت پیشرفت اهداف و تحقق برنامه های مرتبط با این حوزه موفق و موید باشید.

شایان ذکر است بابک طهماسبی روزنامه نگار و در حال حاضر مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس بزرگ‌ترین دفتر رسانه ای کشور است.

در کارنامه ی طهماسبی مشاور عالی فرماندار اهواز؛ مشاور شهردار اهواز؛ مشاور فرمانداری های مختلف در استان خوزستان و نیز مشاور عالی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف؛ همچنین رئیس رسانه ی مناطق نفتخیز جنوب و مشاور رسانه ای مدیران کل و مدیران عامل شرکت های صنعتی در خوزستان و کشور دیده می شود.