حسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که اتاق بازرگانی چه نقشی در پرونده‌های ۶۵۰۰ میلیارد تومانی ثبت سفارش خودرو، واردات پورشه و حجم عظیم بدهی‌های مالیاتی وصول نشده داشته است؟ آیا اتاق بازرگانی پاسخگوی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هست؟

نگرش امروز – حسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اتاق بازرگانی چه نقشی در پرونده‌های ۶۵۰۰ میلیارد تومانی ثبت سفارش خودرو، واردات پورشه و حجم عظیم بدهی‌های مالیاتی وصول نشده داشته است. آیا اتاق بازرگانی پاسخگوی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هست؟ چرا اتاق در این زمینه توضیح نمی‌دهد؟ نظارت‌های بعدی روی کارت‌های بازرگانی توسط اتاق چگونه انجام می‌شود؟ ما در اتاق بازرگانی برای پایش و نظارت‌های بعدی چه کردیم؟ چرا با یک کارت بازرگانی در یک روز هم محصول پتروشیمی، هم کلینکر و هم دمپایی صادر میشود و در همان روز کارتش در مشهد و آبادان و بندر عباس استفاده می‌گردد؟

 

  • نویسنده : علی بهمن