این خبر در حالی باعث تعجب فعالین سیاسی، فرهنگی و ورزشی استان خوزستان واقع شد که بنی تمیم را همگان بعنوان یک مدیر اصلاح طلب می شناسند و وی بعنوان مشاور عبدالحسین مقتدایی استاندار اسبق خوزستان نیز فعالیت داشته است.

به گزارش نگرش امروز، طی حکمی از سوی حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، حمید بنی تمیم بعنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان منصوب شد.

این خبر در حالی باعث تعجب فعالین سیاسی، فرهنگی و ورزشی استان خوزستان شد که بنی تمیم را همگان بعنوان یک مدیر اصلاح طلب می شناسند و وی بعنوان مشاور عبدالحسین مقتدایی استاندار اسبق خوزستان نیز فعالیت داشته است.

مقتدایی که از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است در دولت های سید محمد خاتمی و روحانی بعنوان استاندار استان های هرمزگان و خوزستان فعالیت می‌کرده و بنیانگذار شورا و پارلمان بی نتیجه ورزش خوزستان بوده است.

حال باتوجه به اینکه دولت سید ابراهیم رئیسی با مدیران اصلاح طلب ناکارآمد میانه خوبی ندارد و مردم این دولت را بعنوان دولت انقلابی کارآمد می شناسند، چگونه این مدیر اصلاح طلب که با مشاورتش شورای ناموفق ورزش را بنیانگذاری کرده در این حوزه به نتیجه مطلوب می رسد؟ همچنین وزیر ورزش و استاندار خوزستان چرا یک چنین انتصابی را انجام داده اند؟