اصفهان_ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ما از نمایندگان همه شهرها درخواست داریم که اجازه ندهند این عدد حذف شود، بلکه برای افزایش آن اقدام کنند، البته اضافه شدن یک درصد به سهم شهرداری‌ها در بودجه سال آینده مطرح شده اما این میزان هم کمبودهای شهرداری‌ها را جبران نمی‌کند.

محمد نور صالحی صبح یک شنبه در نطق پیش از دستور بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: جایگاه و نقش مؤثر حمل و نقل عمومی در رفاه مردم، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف انرژی بر کسی پوشیده نیست بنابراین دولت باید نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری اهتمام داشته باشد.

وی با بیان اینکه دولت کمک‌های بودجه‌ای را در بخش حمل و نقل ریلی شهری باید پیش‌بینی کند، گفت: سال گذشته و در سال جاری هشت هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی در نظر گرفته شد که دولت بازپرداخت ۵۰ درصد آن را انجام می‌داد که البته در بودجه تقدیمی دولت برای سال ۱۴۰۱، این رقم حذف شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: با حذف این عدد، شهرداری‌ها توان ادامه پروژه‌های عظیم حمل و نقلی و نوسازی ناوگان را نخواهند داشت و مستقیماً باعث تشدید آلودگی هوا می‌شود.

نور صالحی تصریح کرد: ما از نمایندگان همه شهرها درخواست داریم که اجازه ندهند این عدد حذف شود، بلکه برای افزایش آن اقدام کنند، البته اضافه شدن یک درصد به سهم شهرداری‌ها در بودجه سال آینده مطرح شده اما این میزان هم کمبودهای شهرداری‌ها را جبران نمی‌کند.

اهمیت دادن به معیشت راهوران

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نقش، جایگاه و اهمیت این حوزه در اقتصاد و اشتغال کشور انتظار می‌رود به معیشت راهوران در همه حوزه‌ها از جمله درون شهری و برون شهری توجه شود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص علت نام‌گذاری روز حمل و نقل عمومی تصریح کرد: علت نام‌گذاری این روز به اوج جنگ تحمیلی برمی‌گردد، زمانی که امام خمینی (ره) کامیون‌داران را به مشارکت در تخلیه هرچه بیشتر کشتی‌ها فراخواندند و با همت این قشر زحمتکش، تخلیه کشتی‌ها و حمل کالاهای اساسی، کشور از وضعیت بحرانی کمبود کالاهای اساسی خارج شد.

  • منبع خبر : مهر