رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بودجه ۱۴۰۱ اولین سند ارسالی شهردار منتخب شورای ششم است لذا امیدواریم مبنای آن برای تخصیص منابع مالی، قطع وابستگی شهرداری به درآمدهای ساختمانی باشد.

منوچهر مهروی‌پور با بیان اینکه نیروهای سلامت شهرداری در سال ۹۴ جذب شدند و تا پارسال فعالیت داشتند که در نهایت این واحد سال گذشته منحل شد، اظهار کرد: این افراد اکنون نیروی شبکه‌سازی در محلات هستند، اما از سوابق شغلی، بیمه خاص و اصفهان کارت بهره نمی‌برند و برای تبدیل وضعیت نیز بهره‌ای ندارند که لازم به پیگیری است.

وی افزود: در آستانه تدوین مهم‌ترین سند سالیانه شهری هستیم؛ هرچند که چهارچوب تهیه و تدوین آن را دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور مشخص می‌کند، اما احتمالاً معاونت برنامه‌ریزی تا اواخر دی‌ماه درگیر تدوین و ارسال آن به شورا خواهد بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۱ اولین سند ارسالی شهردار منتخب شورای ششم است لذا امیدواریم مبنای آن برای تخصیص منابع مالی، قطع وابستگی شهرداری به درآمدهای ساختمانی باشد.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه رسیدگی به معضلات شهر و ادامه پروژه‌های نیمه‌کاره در اولویت شورای ششم است اما دغدغه نخست ما محلات بوده و برای همین میز محلات در شهرداری تشکیل شده است لذا از معتمدین و مردم محلات می‌خواهیم که دغدغه خود را مطرح کنند تا نمود آن را در بودجه ببینیم.

کد خبر
  • منبع خبر : ایمنا