ولی اسماعیلی رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی نوشت: افزایش سنوات بازنشستگی، احتساب میانگین حقوق بازنشستگان از ۲ به ۳سال، اخذ مالیات از اقشار کم درآمد (حقوق ۵ میلیون تومان) و حذف وام ازدواج جوانان موارد مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. ما همچنان صدای مردم در خانه ملت خواهیم ماند و‌‌ قطعا موارد سوال‌برانگیز حذف یا اصلاح خواهند شد.

نگرش امروز – ولی اسماعیلی رئیس‌کمیسیون اجتماعی مجلس در توئیتی از حذف یا اصلاح موارد سوال‌برانگیز در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد.

اسماعیلی در این باره نوشت: افزایش سنوات بازنشستگی، احتساب میانگین حقوق بازنشستگان از ۲ به ۳سال، اخذ مالیات از اقشار کم درآمد (حقوق ۵ میلیون تومان) و حذف وام ازدواج جوانان موارد مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.

وی افزود: ما همچنان صدای مردم در خانه ملت خواهیم ماند و‌‌ قطعا موارد سوال‌برانگیز حذف یا اصلاح خواهند شد.