عبدالملکی مدت‌ها پیش از اینکه وزیر شود، در پاسخ به یک توییت نوشته بود «با یک میلیون تومن هم می‌شود کار تولیدی کرد.حتما می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!».

نگرش امروز – وعده‌های انتخاباتی یکی یکی ‘پوچ می‌شوند’

حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار دولت رئیسی، روز گذشته برای پاسخ به سوال یکی از‌ نمایندگان مجلس به بهارستان رفته بود که در بخشی از سخنانش گفته «وزارت کار مسئول ایجاد اشتغال نیست، بلکه مسئول ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های این حوزه تلقی می‌شود».

او مدت‌ها پیش از اینکه وزیر شود، در پاسخ به یک توییت نوشته بود «با یک میلیون تومن هم می‌شود کار تولیدی کرد.حتما می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!».

حالا که او وزیر شده انتظار می‌رفت که از تز اشتغال با یک میلیون تومان در زمان وزارتش استفاده کند که حالا کلا گفته ایجاد اشتغال به وزارت کار ربطی ندارد! با این منطق احتمالا ایجاد اشتغال باید جزو وظایف وزارت دادگستری یا اطلاعات باشد!

 

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اسکان نیوز