رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: در طرح دو فوریتی حمایت از واحدهای تولیدی، برای ترک فعل مدیران نیز مجازات تعیین شده است.

نگرش امروز – عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در قوانین  فعلی کشور، مدیران ناکارآمد در قبال بی عملی و عدم تصمیم گیری و زیان های وارده ناشی از آن به هیچ وجه پاسخگو نیستند.

در طرح دو فوریتی حمایت از واحدهای تولیدی، برای ترک فعل مدیران نیز مجازات تعیین شده است.

مدیر باید از عهده مسئولیتی که قبول می کند، بربیاید.