نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شوراى اسلامى گفت: تامین اجتماعی موظف به همسانسازی حقوق بازنشستگان است و بهانه هایی نظیر بدهی دولت نباید مانع از اجرایی شدن همسان سازی باشد.

نگرش امروز – علی بابایی کارنامی، در مورد ادامه دار بودن همسانسازى حقوق بازنشستگان گفت: همسانسازی حقوق بازنشستگان جزو مطالبات به حق مردم به ویژه بازنشستگان است، این مطالبه به حق در بودجه ۱۴۰۱ پرداخت می‌شود و ادامه دار هم خواهد بود.

دولت باید بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت باید بدهی خود را به تامین اجتماعی که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، بپردازد. این بدهی مى تواند به صورت نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شود، تامین اجتماعی موظف به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است و بهانه‌هایی نظیر بدهی دولت نباید مانع از اجرایی شدن همسان سازی باشد.

نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: توقعی که مردم از سازمان بیمه‌گر تامین اجتماعی دارند، بدون بهانه و جدای از بودجه ۱۴۰۱  همسان سازی حقوق بازنشستگان را ادامه دهد و در کنار آن از دولت باید مطالبات خود را داشته باشد.بابایى کارنامى یادآور شد: کمیسیون اجتماعی مجلس هم مطالبه گری طلب سازمان تامین اجتماعی را از دولت خواهد داشتند و تا آخرین لحظه برای اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان تلاش مى‌کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان خاطر نشان کرد: در شروع همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ کمیسیون اجتماعی و سران سه قوا تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این مهم خواهند داشت و همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شده است.