نماینده مردم آبادان در مجلس در توئیتی با اشاره به فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری، ازعقب ماندگی استان خوزستان انتقادکرد.

نگرش نیوز – سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی نوشت:

حضرت آقا امروز فرمودند: در طول این ۴۳سال هر جا پیشرفت و حرکت کرده‌ایم، محصول روحیه و مجاهدت افراد مؤمن و انقلابی بوده و هرجا کار زمین مانده، پای فرصت‌طلبی، فساد، اشرافی‌گری و نگاه های غیر انقلابی درمیان است.

بی شک دلیل عقب ماندگی خوزستان و انباشته شدن مشکلات وجود افرادی با خوی اشرافی بوده است.