استادی: بنابه گزارشات دریافتی شهرداری‌ها ۲۹ درصد و دستگاه‌ها زیر ۲ درصد وظایف خود را محقق کرده بودند که همین امر نشان می‌دهد که تحقق عدالت صورت نگرفته است.

نگرش نیوز_ منصور استادی مدیرکل ستاد بازآفرینی کشور امروز شنبه (۲۵دی) در جلسه بازآفرینی شهری استان کردستان اظهار کرد: براساس بررسی‌های صورت گرفته ۶۲ محله کم برخوردار در ۹ شهرستان استان شناسایی و ۵۰ درصد جمعیت شهری استان در این محله‌ها ساکن هستند.

وی عنوان کرد: در سال ۹۷ در ستاد بازآفرینی مصوبه‌ای صورت گرفت تحت عنوان برنامه اقدام مشترک که برای ۲۲ محله در ۸ شهر استان کردستان این برنامه مصوب شد.

استادی ادامه داد: طی گزارشی که دریافت شد، شهرداری‌ها ۲۹ درصد و دستگاه‌ها زیر ۲ درصد وظایف خود را محقق کرده بودند که همین امر نشان می‌دهد که تحقق عدالت صورت نگرفته است.

وی بر تحقق عدالت ورزی تاکید کرد و افزود: در صورت سکونت شهروندان در محله‌های ناکارآمد شهری، ۵۰ درصد از اعتبارات دستگاه‌ها را به بازآفرینی این محدوده‌ها اختصاص دهیم.

استادی در این جلسه درخواست کرد که آسیب‌شناسی و بازنگری برنامه اقدام مشترک سال ۹۷ را در دستور کار قرار گرفته شود و تدبیری اندیشیده شود که این تعهدات ارکان برنامه محقق شود.

وی خاطرنشان کرد: تامین خدمات محله‌های ناکارآمد شهری با هدف‌گذاری مناسب در قالب طرح توسعه محلات در اولویت قرار گیرد.

استادی خاطرنشان کرد: ۷ محله را در قالب طرح توسعه و تحول محلات کم برخوردار در استان در اولویت قرار گرفته که برنامه اقدامات مشترک این ۷ محله برای سال ۱۴۰۱ در این ستاد تصویب و نقش و سهم هر یک از دستگاه‌ها مشخص شود.

  • نویسنده : علی بیگی
  • منبع خبر : ایسنا