شهردار سنندج گفت: در شرایط عادی بیش از ۳ هزار تاکسی در سطح شهر حضور دارند که به نظر تمام کارشناسان حضور این مقدار تاکسی باعث ترافیک  در سطح شهر است.

نگرش امروز _ سید انور رشیدی شهردار سنندج ساعاتی قبل از خیابان کانی کوزله سنندج بازدید کرد که متاسفانه ۳۰ دستگاه تاکسی بجای خدمات رسانی به شهروندان بدون هیچ مشکلی در معبر اصلی پارک شده بود که با دستور شهردار سنندج پروانه فعالیت این تاکسی ها لغو شد.

رشیدی اظهار داشت: یکی از گلایه بحق شهروندان سنندجی از شهرداری در این روزهای برفی نبود ناوگان حمل و نقل عمومی بویژه تاکسی در سطح شهر بود.

وی بیان کرد: در شرایط عادی بیش از ۳ هزار تاکسی در سطح شهر حضور دارند که به نظر تمام کارشناسان حضور این مقدار تاکسی باعث ترافیک  در سطح شهر است.

شهردار سنندج بیان کرد: در این شرایط برفی انتظار می رفت که ناوگان تاکسی رانی در راستای خدمات رسانی به شهروندان فعال باشند که متاسفانه اینگونه نبود و مشکلاتی برای شهروندان بوجود آورد.

رشیدی افزود: صبح امروز از خیابان کانی کوزله بازدید داشتیم که متاسفانه ۳۰ دستگاه تاکسی بدون هیچ مشکلی  بجای حضور در سطح شهر و جابجایی مسافران پارک شده بود.

وی از لغو پروانه فعالیت این ۳۰ دستگاه تاکسی در خیابان کانی کوزله خبر داد و تاکید کرد: سازمان حمل و نقل از طریق سامانه پیامکی  به رانندگان تاکسی اطلاع رسانی نماید که در صورت عدم فعالیت در این روزها پروانه کاری آنها لغو خواهد شد.

شهردار سنندج به سازمان حمل و نقل تاکید کرد: با نظارت و بازرسی  دقیق در این ایام رانندگان تاکسی وظیفه شناسی که در سطح  شهر حضور دارند و نسبت به جابجایی شهروندان اقدام می کنند مورد تقدیر قرار گیرند.

  • نویسنده : علی بیگی
  • منبع خبر : ایسنا