شهردار اهواز گفت: همانگونه که شهروندان مستحضر هستند در چند روز اخیر زباله ها در شهر جمع آوری نشده است، بنده گشت هایی در سطح شهر به صورت محسوس و نامحسوس داشته ام، و علت این اتفاق متاسفانه حرکت برنامه ریزی شده علیه شهرداری می باشد.

نگرش امروز – رضا امینی شهردار اهواز  با بیان اینکه شهروندان باید بدانند که به چه دلیل زباله ها جمع آوری نشده و با متخلفین برخورد شود، افزود: به دلیل ساماندهی و سازماندی قراردادهای پیمانکاری که بایستی شهر را در حد مطلوب به نظافت و پاکیزگی برسانند، متاسفاه پیمانکاران با تحریک اشتباه کارگران برای طرح طبقه بندی مشاغل و ۴ درصد مشاغل زیان آور سبب ایجاد این وضعیت شده اند.

شهردار اهواز ادامه داد: قراردادهای پیمانکاران کنونی مربوط به سال گذشته است و شهرداری ریالی به هیچ یک از کارگران بدهکار نیست، همه حقوق و مزایای کارگران شهرداری با اولویت نسبت به سایر کارکنان پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: این اتفاق با برنامه ریزی و سازماندهی شده علیه شهرداری رخ داده و اگر بخواهیم نظافت اهواز یک بار برای همیشه اصلاح شود باید با پیمانکاران متخلف برخورد کنیم.

امینی تصریح کرد: هم اکنون با بسیج تمام اکیپ های شهرداری و نیروهای بسیجی زباله ها در حال جمع آوری هستند، همچنین با کمک از شهرداری تهران و سایر شهرها با ارسال ماشین آلات جمع آوری زباله حداکثر تا ۲۴ ساعت آینده این زباله ها جمع می شوند، امیدوارم با برخوردی که با پیمانکاران خاطی خواهیم داشت دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

 

پیام شهروندی اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز

احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است.