دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: این استدلال که در عوض پرداخت پول برای خرید سربازی، سرباز جدید به خدمت گرفته شود، اشتباه است و عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند.

نگرش امروز – علی بزرگخو دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با اشاره به رأی مثبت کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ به خرید خدمت سربازی گفت: قانون خرید سربازی در واقع این نکته را القا می‌کند که اگر پول داشته باشی، زندگی برای تو آسان است و اگر پول نداشته باشی باید در ازای آن به جامعه خدمات بدهی.

وی در ادامه افزود: در جوامع مختلف خدماتی هستند که در قالب فعالیت‌های اجتماعی از شهروندان مطالبه می‌شود. در کشور ما خدمت سربازی از این نوع است و اگر خدمات اجتماعی در کشور پولی شود عملاً دیگر همه چیز با پرداخت پول حل خواهد شد.

بزرگخو با اشاره به برخی استدلال‌ها درباره مزایای خرید خدمت سربازی عنوان کرد: کسانی که حامی خرید خدمت سربازی هستند، این استدلال را دارند که در عوض پرداخت پول برای خرید سربازی، سربازان جدید را به خدمت می‌گیریم که به نظر من این استدلال اشتباه است و عدالت را خدشه‌دار می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به افزایش شکاف طبقاتی در نتیجه خرید سربازی در کشور تصریح کرد: خرید سربازی فضای جامعه را به این سمت می‌برد که هرچیزی را می‌توان خرید و پول حلال تمامی مشکلات است که منجر به افزایش شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

دبیر دفتر تحکیم وحدت در پایان، استدلال‌ها درباره نرخ‌های خرید خدمت سربازی را بی‌اساس خواند و گفت: استدلال مشخصی در مورد قیمت‌گذاری برای خرید سربازی وجود ندارد. این که کسی که کمتر درس خوانده پول کمتری برای سربازی پرداخت کند به نظرم به دور از عدالت است. در حقیقت جامعه ما برای کسی که پولی ندارد جایی در نظر نگرفته است.