دیدارمردمی رئیس دادگستری و دادستان شهرستان کارون بمناسبت ایام الله دهه مبارک فجر صورت گرفت.

نگرش امروز – دراین ملاقات تعداد زیادی ازاهالی شهرستان کارون با دادستان محمد امیری و رییس دادگستری عبدالکریم مقدم دیدار و درخواست های خود را مطرح نمودند. دراین نشست که قاضی شورای حل اختلاف کارون نیزحضور داشت به درخواست های مردمی رسیدگی گردید.