معاون امور زنان و خانواده رئیس‌ جمهور، گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.

انسیه خزعلی، در توئیتی نوشت: ‏امروز با فراکسیون زنان مجلس صحبت داشتم، جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.

وی‬ ادامه داد: ‏با پیگیری از ریاست دادگستری استان‬ خوزستان، قاتل و همدست او دستگیر شدند و تحقیقات ادامه دارد.

خزعلی افزود: قوه قضائیه مصمم است ‎اشد مجازات را طبق قانون برای آنان اعمال نماید.