باتوجه به حساسیت موضوع(رها شدن پسماندهای عفونی در سطح شهر) از ناحیه مردم شریف کارون، اطمینان خاطر خواهیم داد که با متخلفان و تهدیدکنندگان سلامت عمومی در چهارچوب قانون و قاطعیت برخورد خواهد شد.

نگرش امروز – محمد امیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کارون در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: باتوجه به کشف چندین محموله پسماندهای عفونی خطرناک و ابراز نارضایتی شهروندان شهرستان کارون و انعکاس این موضوع در فضای مجازی، از بدو اطلاع با حضور مدیر محیط زیست شهرستان و مرجع انتظامی مستندات این مهم جمع آوری و بررسی شده است.

وی افزود: با ورود دادستانی پرونده ای علیه خاطیان تشکیل و در روزهای آتی اقدام به احضار این مدیران متخلف خواهیم نمود. ضمنا باتوجه به حساسیت موضوع از ناحیه مردم شریف کارون، اطمینان خاطرخواهیم داد که با متخلفان و تهدیدکنندگان سلامت عمومی در چهارچوب قانون و قاطعیت برخورد خواهد شد.