شهردار سنندج در احکام جداگانه‌ای سرپرست شهرداری منطقه ۲، سرپرست سازمان مدیریت پسماند، سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری و مشاور شهردار در امور ایثارگان را منصوب کرد.

نگرش امروز _ شهردار سنندج در احکام جداگانه‌ای سرپرست شهرداری منطقه ۲، سرپرست سازمان مدیریت پسماند، سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبزشهری و مشاور شهردار در امور ایثارگان را منصوب کرد.

 

با حکم سید انور رشیدی  «قدرت الله سیف پناهی» به سمت سرپرست شهرداری منطقه ۲، «شکور صلواتی »به عنوان سرپرست سازمان مدیریت پسماند ،« علی اصغری » به عنوان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و «جلال ایمانی پور» ه عنوان  مشاور شهردار در  امور ایثارگران  منصوب شدند.

 

 

  • نویسنده : علی بیگی
  • منبع خبر : ایرنا