نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس گفت: درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی سنندج باید احداث شود و همچنین دستگاه سنگ شکن برون اندامی و چندین دستگاه دیالیز برای این مرکز نیز بایستی تامین گردد.

نگرش امروز _ سید مهدی فرشادان در دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پیگیر ساخت درمانگاه در حوزه انتخابیه خود شد و دستور ساخت درمانگاه تخصصی در بیمارستان تامین اجتماعی سنندج را نیز اخذ کرد.

فرشادان در این نشست اظهار کرد: درمانگاه تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی سنندج باید احداث شود و همچنین دستگاه سنگ شکن برون اندامی و چندین دستگاه دیالیز برای این مرکز نیز بایستی تامین گردد.

نماینده مردم سنندج و دیواندره و کامیاران در مجلس افزود: درمانگاه دیواندره باید سریعا تجهیز، تکمیل و راه اندازی شود و ضمنا استخدام کادر اداری و درمانی نیز  از میان داوطلبان بومی پذیرفته شوند.

در دیدار و گفتگو فرشادان نماینده مردم سنندج با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دستور ساخت درمانگاه تخصصی در بیمارستان تامین اجتماعی سنندج  اخذ و همچنین با راه اندازی درمانگاه دیواندره نیز موافقت صورت پذیرفت.

  • نویسنده : علی بیگی
  • منبع خبر : خبرگزاری خانه ملت