بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مدت مرخصی زایمان یک قلو و دوقلو و بیشتر برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی به ترتیب ۹ و ۱۲ ماه تمام، با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده‌های مرتبط تعیین شد و در صورت درخواست مادر تا ۲ ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است.

نگرش امروز – سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در راستای اجرای بند (الف) ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و حفظ هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی موارد ذیل را برای اجرا ابلاغ کرد:

١–  مدت مرخصی زایمان یک قلو و دوقلو و بیشتر برای زنان شاغل در بخش دولتی و غیردولتی به ترتیب ۹  و ۱۲ ماه تمام، با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط تعیین می شود. در صورت درخواست مادر تا ۲ ماه از این مرخصی در ماه‌های پایانی بارداری قابل استفاده است.

۲–  زنان شاغل که در زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور، در مرخصی زایمان دوقلو و بیشتر به سر می برند و سن فرزندان آنها کمتر از یکسال می باشد، از مرخصی ۱۲ ماه با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط بهره مند خواهند شد

۳– تاریخ اجرای این بخشنامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون مورد اشاره تعیین می شود.