رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: مسدود سازی یا فیلترینگ اصلاً در طرح نظام تنظیم‌ مقررات خدمات فضای مجازی نیامده است.

رضا تقی پور انوری رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با اشاره به تصویب کلیات طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، اظهار داشت: اعضای کمیسیون مشترک بارها از مردم و منتقدین خواهش کرده اند که به جای توجه به مسائل فضای مجازی این طرح مجلس را به خوبی مطالعه کنند؛ زیرا در متن طرح  به محدودسازی یا بستن شبکه اجتماعی هیچ اشاره ای نشده است.

وی افزود: امروز بعد از ۵ ماه بررسی کلیات طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی کلیات آن در کمیسیون مشترک به تصویب رسید در این پنج ماه ۴۸ جلسه برگزار شده است که تمام این جلسات به صورت پخش زنده بوده است پس این که بیان می شود کمیسیون مشترک در عرض ۵ یا ۱۰ دقیقه طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را به تصویب رسانده است کاملا غلط است.

رئیس کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با بیان اینکه تمام جلسات کمیسیون مشترک ثبت و ضبط شده است،گفت: حدود ۱۴ جلسه توسط کمیسیون مشترک برگزار شده است و ۳۴ جلسه نیز با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها، تشکل‌ها و اتحادیه ها برگزار شده است که حاصل تمام این جلسات ختم به این طرح مصوب شده است.

تقی پور تصریح کرد: حتی نام طرح قبلی نیز در طرح جدید تغییر کرده است و این طرح به نام نظام تنظیم گری خدمات فضای مجازی مطرح شده است و موضوعاتی همچون محدودسازی یا فیلترینگ در طرح جدید مطرح نیست.

وی با بیان اینکه در طرح جدید آمده است که فضای مجازی باید دارای چارچوب باشد، بیان داشت: این که مطرح می‌شود در طرح مجلس مسدود سازی یا فیلترینگ وجود دارد اصلاً چنین موضوعی در طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی نیامده است و هر کسی که این موضوع را مطرح می کند دروغ می گوید.

تقی پور افزود: همچنین اصلاً در رابطه با محدود سازی پهنای باند شبکه های اجتماعی در طرح مذکور به آن هیچ اشاره ای نشده است.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اگر شبکه‌های اجتماعی خارجی حاضر به پذیرش قانون ایران نبودند چه اقدامی صورت خواهد گرفت؟ گفت: شبکه های اجتماعی خارجی ابتدا باید به قانون ایران پایبند باشند و اگر موردی در این رابطه قبول نداشته باشند می‌توانند از طریق گفت‌وگو و مذاکره آن را حل و فصل کنند و اگرمذاکرات  به نتیجه نرسید تصمیم ادامه کار یا عدم استفاده از آن شبکه اجتماعی بر عهده مسئولان اجرایی کشور خواهد بود.