مدیرکل روابط عمومی ایران ایر از آمادگی این شرکت هواپیمایی برای برقراری پروازی برای انتقال ایرانیان از اوکراین در صورت صدور مجوز سازمان هواپیمایی خبر داد.

نگرش نیوز – حسین جهانی مدیرکل روابط عمومی ایران ایر اظهار داشت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران آماده است در صورت درخواست وزارت امور خارجه و صدور مجوز سازمان هواپیمایی کشوری، پروازی برای بازگشت هموطنان از اوکراین برقرار کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آسمان اوکراین کلیر است گفت: اما اگر مجوزی برای پرواز هما طبق قوانین صادر شود و سازمان هواپیمایی کشوری مجوز را صادر کند، ایران ایر آماده بازگرداندن هموطنان است.

جهانی بیان کرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر پروازی به اوکراین و کیف ندارد.

با افزایش مناقشات بین روسیه و اوکراین، سفارت ایران از ایرانیان در اوکراین خواسته است از این کشور خارج شوند.