صلواتی: روزانه بیش از ۳۸۰ تن زباله در این شهر جمع آوری و به محل دفن پسماند‌ها منتقل و سپس با خاک پوشیده می‌شود.

نگرش امروز _ صلواتی رئیس سازمان پسماند شهرداری سنندج گفت: در حال حاضر شیرابه پسماند محل دفن زباله ها با خط لوله پلی اتیلن به طول ۸ کیلومتر به تصفیه خانه فاضلاب شهری سنندج منتقل می‌شود.

وی افزود: متاسفانه به علت عدم تأمین قطعات دستگاه‌های مستقردرسایت بازیافت زباله سنندج و هزینه بردار بودن این فرایند، کارخانه بازیافت کردستان سه سال است که کاملاً تعطیل شده است.

رئیس سازمان پسماند شهرداری سنندج با اشاره به اجرای خاکریزی محل دفن پسماند‌های شهرداری، گفت: با استفاده از ۵۲۴ سرویس خاک، محل تخلیه و دفن پسماند‌ها به صورت کامل پوشش داده شده است.

سرانه تولید جهانی زباله ۳۰۰ گرم برای هر نفر در روز است و این رقم در ایران بیش از ۷۱۰ گرم اعلام شده است.

در کشور‌های مختلف جهان از زباله به عنوان طلای کثیف نام برده می‌شود و دلیل آن درآمد زایی به دلیل بازیافت و حتی دریافت انرژی از آن است، در حالیکه در کشورمان به این موضوع توجه چندانی نمی‌شود و زباله همچنان با روش‌های قدیمی جمع آوری و دفن می‌شود

  • نویسنده : علی بیگی
  • منبع خبر : صداوسیما