یک نماینده مجلس ضمن مخالفت با لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور گفت: لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور جزو اولویت ها نیست.

نگرش نیوز – غلامحسین کرمی نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: درباره لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور گفت: موافق لغو مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور نیستم و به نظر بنده تغییر ساعت رسمی کشور اتفاق مفیدی است.

کرمی در مورد علت مخالفتش با لغو این قانون تاکید کرد: با توجه به قطعی مکرر برق در سال گذشته نباید قانون تغییر ساعت متوقف شود چرا که بیشتر مصرف برق کشور در ادارات است و لغو تغییر ساعت بر این مشکلات می افزاید.

وی افزود: بررسی طرح لغو قانون ساعت رسمی کشور به نظر من جزو اولویت‌ها نیست.