مدیر ادراه تامین مالی زنجیره تولید از اصلاح دستورالعمل اصلاح یگواهی اعتبار مولد، (گام) با هدف کارایی ابزار تامین مالی زنجیره‌ تامین به همراه‌ سیاست‌های تشویقی نیز در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی خبر داد.

نگرش نیوز – روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: ۵ بانک دیگر به طرح تامین مالی زنجیره‌ای پیوستند. اولویت انتخاب با بانک‌هایی است که در بحث برات الکترونیکی و نظام تامین مالی زنجیره‌ای تولید پیشرو هستند.

تاکنون ۱۲ بانک در این طرح کار را شروع کرده‌اند. هدف: توزیع صحیح و هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به بخش تولید.

دی ماه بود که معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی موضوع استعلام صورت حساب الکترونیکی را به همه بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گفته حمید آذرمند مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید، دستورالعمل اصلاحی گواهی اعتبار مولد (گام) با هدف افزایش کارایی ابزار تأمین مالی زنجیره تأمین به همراه سیاست‌های تشویقی نیز در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.