رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران گفته است: تمام مقدمات برای ساخت مسکن ارزان برای زوج‌های جوان و اقشار کم درآمد فراهم شده است.

نگرش امروز – مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، موضوع مسکن را در اولویت کارهای خود قرار داد.

تاکنون براساس اجرای قانون جهش تولید مسکن، حدود ۲ میلیون زمین شناسایی شده است.

بانک‌ها مکلف شده‌اند که حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه مسکن تزریق کنند.

در بودجه ۱۴۰۱، ۳۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۸ به صندوق ملی مسکن تخصیص پیدا کرده است.

تمام مقدمات برای ساخت مسکن ارزان برای زوج‌های جوان و اقشار کم درآمد فراهم شده است.

وزارت راه باید قرارگاهی را برای اجرای هرچه بهتر جهش تولید مسکن راه‌اندازی کند.