رئیس اتاق اصناف بوشهر گفت: رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای توفیقی در کاهش قیمت اجناس در بازار ندارند درحالی‌که این فروشگاه‌ها باید برای افزایش قیمت‌ها بازدارندگی داشته باشند در غیر این صورت با فروشگاه‌های معمولی تفاوتی نخواهند داشت.

نگرش امروز – مصطفی گراشی رئیس اتاق اصناف بوشهر در خصوص مشکلات ایجادشده برای اصناف خُرد در اثر رشد بی‌رویه ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، در مقدمه گفت: روزبه‌روز از آب و رنگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای کم می‌شود و مردم با دیدن واقعیت‌ها و اعلام تخفیف‌های غیرواقعی توسط این فروشگاه‌ها  به سمت خرید از اصناف بازخواهند گشت.

به اعتقاد وی رشد بی‌رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر وضعیت اصناف بی تأثیر نبوده است، اما نه آن‌قدر که موجب تعطیلی آن‌ها شود و آمار گفته‌ شده از تعطیلی اصناف در اثر ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای غیررسمی است.
رئیس اتاق اصناف بوشهر، با اشاره به این موضوع که با وجود تشکیل تعداد زیادی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بازهم به‌ عنوان‌ مثال در صنف خواروبار و لبنیات‌ فروشی طی سال گذشته رشد ۲۰ درصدی داشته‌ایم، اضافه کرد: بنابراین ایجاد این فروشگاه‌ها اثرگذار بوده، اما منجر به تعطیلی صنوف در استان بوشهر نشده است.
گراشی در پایان با تأکید بر این موضوع که فروشگاه‌های زنجیره‌ای توفیقی در کاهش قیمت اجناس در بازار نداشته اند، افزود: این فروشگاه‌ها باید بازدارندگی برای افزایش قیمت‌ها داشته باشند در غیر این صورت با فروشگاه‌های معمولی تفاوتی نخواهند داشت.