معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه مهمترین مشکلی که با آن روبرو هستیم، بحث تامین آب و زیرساخت‌های آن است، گفت: کمبود آب مشکلات عدیده‌ای را نیز به پیوست خود ایجاد کرده است که از جمله آن به فرونشست زمین، بریدگی‌ها و افزایش آلاینده‌ها می‌توان اشاره کرد. امیدواریم با تامین آب بسیاری از این مشکلات حل شود.

نگرش امروز – مهران زینلیان معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به مهمترین پروژه‌های در دست انجام در استان اصفهان اظهار کرد: مهمترین معضل و مشکلی که با آن روبرو هستیم، بحث تامین آب و زیرساخت‌های آن است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان افزود: کمبود آب مشکلات عدیده‌ای را نیز به پیوست خود ایجاد کرده است که از جمله آن به فرونشست زمین، بریدگی‌ها و افزایش آلاینده‌ها می‌توان اشاره کرد. امیدواریم با تامین آب بسیاری از این مشکلات حل شود.

زینلیان عنوان کرد: تامین مسکن برای تمامی همشهریانی که فاقد مسکن هستند و نیز بهبود وضعیت راه‌های درون و برون شهری نیز از دیگر دغدغه‌های عمرانی در سطح استان اصفهان است.

وی یادآور شد: اصفهان یک استان مرکزی است و محل تردد ماشین‌ها به سمت شمال و جنوب کشور است؛ به‌طور کلی ۳۰ درصد از خرابی‌ جاده‌ها در استان اصفهان بیشتر از دیگر استانهاست؛ اصلاح زیرساخت‌های راهسازی نیز در سال جدید مدنظر ماست.