رئیس کمیسیون عمران مجلس به بیان انتقاد از وزارت اقتصاد برای عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های لوکس پرداخت.

نگرش امروز – محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: از نظر ما متهم اصلی عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های لوکس وزارت اقتصاد است باید یقه آنها را بگیریم، بعد از شروع سال جدید سراغ وزارت اقتصاد خواهیم رفت.

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و گران قیمت در قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ وجود داشت. دولت قبل از تصویب ضوابط اجرایی آن خودداری کرده بود. طبق آمار‌های رسمی سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از این محل تاکنون صفر بوده است.

باید پاسخگوی عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و خالی باشد این مسئله باعث ابهام در کشور شده که چرا قانون اجرا نمی‌شود برخی سوال دارند که مالکان این خانه‌های خالی چه کسانی هستند که نمی‌گذارند این قانون اجرا شود امیدواریم هر چه زودتر این مشکل رفع شود.

زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره درباره مالیات واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت گفت: واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات است. نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان  مالیات یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان مالیات دو در هزار  را باید پرداخت کنند.

زارع گفت از واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار و نسبت به ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان ۴ در هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا ۵ در هزار مالیات گرفته خواهد شد.