آرا شاوردیان گفت: اگر مدیران اجرایی در دولت‌های مختلف بعضا سستی در اجرای شعارهای سال‌ها دارند به معنای هزینه‌بر بودن شعار سال نیست.

نگرش امروز – آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فضاسازی معاندان نظام علیه شعارهای تعیین شده برای سال‌های مختلف از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: این فضاسازی‌ها نشان می‌دهد که ما در مجموعه نظام جمهوری اسلامی کار خود را‌‌‌‌‌‌‌‌ درست انجام می‌دهیم.

وی افزود: فضاسازی‌های دشمنان علیه فرمایشات رهبر معظم انقلاب و اقداماتی که در مجموعه نظام صورت می‌گیرد، در اصل به معنای اعتراف آنها و درستی کار ما در مجموعه نظام است.

نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخلاف آنچه که معاندان نظام عنوان کرده‌اند، شعارهای تعیین شده برای سال‌های مختلف از سوی رهبر معظم انقلاب نه تنها هزینه ندارد، بلکه کاملا هدفمند و حساب‌شده است.

شاوردیان خاطرنشان کرد: شعارهای تعیین شده برای سال‌های مختلف به صورت دانه‌های یک زنجیر بهم متصل و در مسیر پیشرفت و اجرای کشور بهم متصل است.

وی در مجلس افزود: اگر مدیران اجرایی در دولت‌های مختلف بعضا سستی در اجرای این شعارها دارند و یا زیرساخت‌ها برای اجرای این شعارها به طور کامل فراهم نشده، این به معنای هزینه‌بر بودن شعار نیست، اما با وجود همه این سستی‌ها ما شاهد تأثیر مثبت عمل به اجرای فرمایشات و همچنین شعارهای تعیین شده برای سال‌های مختلف از سوی مقام معظم رهبری در کشور هستیم.