مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان، با بیان اینکه در پی کاهش ذخیره آب سدها در سال گذشته هنوز برخی از این مخازن به ظرفیت مناسبی نرسیده اند، اظهار کرد: خشکسالی اخیر که در ۵۲ سال گذشته نیز بی سابقه بوده است، تنش شدیدی را به حجم مخازن استان وارد کرده و بر همین اساس حجم مخزن در برخی از سدها هنوز مطلوب نیست.

نگرش امروز – فرید آریانژاد با اعلام اینکه تعدادی از سدهای استان کردستان سر ریز شده اند، اظهار کرد: نزولات آسمانی حدود ۶ درصد در استان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی افزود: به واسطه حجم بالای رواناب ها سد گاران در کامیاران و سد سبدلو در بانه سرریز کرده اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان، بیان کرد: سد عباس آباد به واسطه مدیریت مصارف طی سال گذشته، اکنون دارای ذخیره حجم مناسبی است و تامین آب شرب بانه را برعهده دارد.

وی ادامه داد: همچنین سد سورال در دهگلان حجم مخزن بالای ۹۵ درصد را دارد.

آریانژاد، با بیان اینکه در پی کاهش ذخیره آب سدها در سال گذشته هنوز برخی از این مخازن به ظرفیت مناسبی نرسیده اند، عنوان کرد: خشکسالی اخیر که در ۵۲ سال گذشته نیز بی سابقه بوده است، تنش شدیدی را به حجم مخازن استان وارد کرده و بر همین اساس حجم مخزن در برخی از سد ها هنوز مطلوب نیست.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کردستان، افزود: امید است که طی دو ماه آینده، به واسطه بارش های مناسب این نگرانی نیز برطرف و سایر سدهای استان به حجم مناسب ذخیره آب برسند.

وی در رابطه با استفاده از سد سیازاخ در دیواندره خاطرنشان کرد: سد سیازاخ هنوز به بهره برداری کامل نرسیده است، اما امسال برای اولین بار بعد از ۱۲ سال حجم مناسبی از آب در این سد ذخیره شده و  امید است که این میزان به ۲۰ میلیون مترمکعب برسد و شهروندان دیواندره ای هم برای کشاورزی و آب شرب مشکلی نداشته باشند.

آریانژاد با تاکید بر اینکه شهروندان باید در مصرف آب صرفه جویی کنند یادآور شد: صرفه جویی در حوزه های آب شرب و کشاورزی مدیریت مخازان برای سال های آینده را راحت تر می کند.

  • نویسنده : علی بیگی
  • منبع خبر : ایسنا