نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه کارنامه عملکرد دولت در مناطق محروم و کم برخوردار کشور قابل قبول نیست، گفت: سوءمدیریت و استفاده نکردن از ظرفیت استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان موجب شده است تا این استان‌ها در روند توسعه‌یافتگی با مشکلات متعددی روبرو شوند.

هورنیوز احمد نادری با اشاره به سفر اخیر رئیس مجلس یازدهم به خوزستان برای پیگیری مشکلات و معضلات مردم این استان اظهار داشت: پس از اعتراضات مردمی در سال گذشته نمایندگان مردم در مجلس یازدهم برآن شدند تا با سفر به مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور گره‌ای از مشکلات مردم این مناطق باز کنند که حدود یک ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس به استان خوزستان سفر کردند و در شرایط کنونی که تیم آقای قالیباف به همراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس در خوزستان به سر می‌برند تعداد دیگری از بهارستان‌نشین‌ها با سفر به استان سیستان و بلوچستان در حال بررسی مشکلات و معضلات مردم این استان هستند.

وی گفت: در سفر نخست نمایندگان بهارستان به استان خوزستان مشکلات تامین آب در منطقه غیزانیه و معضلات کارگران نیشکر هفت‌تپه مورد بررسی قرار گرفت تا در سفر رئیس مجلس یازدهم به این استان مستعد و جنوبی کشور این مشکلات برطرف و حل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در استان‌های محروم و کم‌برخوردار کشور تصریح‌کرد: سوء‌مدیریت و استفاده نکردن از ظرفیت استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان موجب شده است تا این استان‌ها در روند توسعه‌یافتگی با مشکلات متعددی روبرو شوند.