نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با لایحه آیین‌نامه موسسات ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های قانون فنی و ایمنی دریایی موافقت کردند.

نگرش امروز – نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ فروردین) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه آیین‌نامه موسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آر-اُ) که در زمینه خدمات صدور گواهینامه های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) با ۲۰۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان ماده واحده کلیات لایحه فوق را با ۱۹۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده واحده لایحه آیین نامه موسسات ارائه خدمات صدور گواهینامه های قانون فنی و ایمنی دریایی آمده است؛

آیین‌نامه موسسات به رسمیت شناخته شده (آر-اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره: در اجرای این آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.