استاندار کردستان «جعفر توان» را به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه سقز و «کمال خدری» را به سمت سرپرستی فرمانداری بانه منصوب کرد.

نگرش امروز — در ابلاغی از سوی استاندار کردستان، جعفر توان به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان سقز منصوب شد.

«توان»، فرمانداری شهرستان‌ دیواندره، معاون سیاسی شهرستان‌های سقز، شهرداری مریوان و مدیرکلی امور اقتصادی استانداری کردستان را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

 

همچنین در حکمی دیگر از سوی استاندار کردستان، کمال خدری به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بانه منصوب شد.

«خدری»، معاون و مدیریت راه و شهرسازی بانه را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

وی همچنین مدرس دانشگاه‌های آزاد و پیام نور در این شهرستان است.