مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و تولیدی در سال 1400 از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت.

نگرش امروز – در راستای حمایت از تولید داخل و افزایش ظرفیت خطوط تولید و همچنین شفاف شدن صورتهای مالی شرکت‌ها و تشویق آنها به اظهار درآمد واقعی، سقف میزان فروش کالا و خدمات سالانه مودیان مشمول ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم تغییر کرد.

در بند (م) این ماده قانونی آمده است؛ در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰ عبارت «۱۰ برابر»‌ به عبارت «۳۰ برابر» اصلاح می‌شود. همچنین در مورد مالیات اشخاص حقوقی، تولیدی در بند (ن) آمده است؛ در راستای سیاست‌های حمایت از تولید،‌ نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم؛ اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد تعیین می‌شود.

این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص حقوقی و تولیدی در نظر گرفته شده است.

با کاهش ۵ درصدی مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، سیاست تشویقی دولت در حمایت از تولید داخل در مورد این شرکت‌ها اجرا می‌شود و امید است تعداد بیشتری از اشخاص حقوقی زیر چتر مالیاتی قرار گیرند و در عین حال تولید نیز با این کاهش ۵ درصدی مالیات بیشتر رونق گیرد.