نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (شنبه) دولت را مکلف کردند تا سالانه هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو بیفزاید.

نگرش امروز – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۱۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۵ این طرح آمده است:

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴، اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بورس انرژی به سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه های حرارتی فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (۵۵) درصد و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق آبی و اتمی ‌کنند به گونه ای که امکان احداث هشت هزار (۸۰۰۰) مگاوات واحد بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی موجود و جایگزینی شانزده هزار (۱۶۰۰۰) مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج (۵۵) درصد، به صورتی که سالانه هزار (۱۰۰۰) مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود.